Pārtikas un veterinārais dienests

Pārtikas un veterinārais dienests ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura kontrolē pārtikas apriti, nodrošina veterināro uzraudzību un kontroli, robežkontroli, specifiskās pārtikas novērtēšanu un reģistrāciju, kā arī veterināro zāļu reģistrāciju.