Valsts kanceleja

Valsts kanceleja ir centrālā valsts pārvaldes iestāde, kas ir tieši pakļauta Ministru prezidentam. Valsts kanceleja nodrošina un kontrolē Ministru kabineta politikas dokumentu un tiesību aktu projektu atbilstību noteiktiem standartiem, izstrādā un ievieš rīcības politiku dažādās jomās, sniedz atzinumus par politikas dokumentiem un tiesību aktiem, kā arī tehniski nodrošina Ministru kabineta darbību.