Valsts kase

Valsts kase ir Finanšu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Valsts kases darbības virsmērķis ir droša un efektīva valsts finanšu pārvaldība sabiedrības interesēs.