Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA) ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Zemkopības ministrs aģentūras pārraudzību īsteno ar Zemkopības ministrijas starpniecību.

Aģentūras darbības mērķis ir nodrošināt traktortehnikas un tās piekabju valsts uzraudzību, piešķirt un anulēt traktortehnikas vadīšanas tiesības un izsniegt traktortehnikas vadītāja apliecības, veikt traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un kontroli, uzturēt traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju informatīvo sistēmu, kā arī iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozaru attīstības vēsturi un popularizēt materiālās un nemateriālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos no 19.gadsimta beigām līdz mūsdienām.