Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) mērķis ir īstenot atbalsta pasākumus līdzsvarotai valsts reģionālajai attīstībai, nodrošinot normatīvajos aktos noteikto valsts, Eiropas Savienības (ES) fondu un citu finanšu instrumentu ieviešanu, valsts un pašvaldību elektroniskās pārvaldes attīstību, analītisko darbību, kā arī administratīvo atbalstu starptautisko programmu sekretariātiem.