4 datasets found

Tags: enerģija

Dataset Organization Created Updated Frequency

Visi valsts ēku lietotāji un īpašnieki

Ekonomikas ministrija 2022-04-06 2023-05-18 annually (once)

Ikgadējais enerģijas ietaupījums, MWh

Ekonomikas ministrija 2022-04-06 2023-05-18 annually (once)

Valsts ēku saraksts

Ekonomikas ministrija 2022-04-06 2023-05-18 annually (once)

Ikgadējais enerģijas ietaupījums pa nozarēm, MWH

Ekonomikas ministrija 2022-04-04 2023-05-18 annually (once)