1 dataset found

Tags: saistības

Filter Results
  • Pašvaldību saistību apmērs

    Pašvaldību saistību (aizņēmumi, galvojumi un citas ilgtermiņa saistības) pamatsummu un procentu maksājumi atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un saistību procentuālais īpatsvars...
    Ekonomika un uzņēmējdarbība