8 datasets found

Dataset Organization Created Updated Frequency

Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu rezultātu un to rezultatīvo...

Finanšu ministrija 2020-05-29 2024-06-19 annually (once)

Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu izpildes analīze

Finanšu ministrija 2022-04-01 2024-04-25 annually (once)

Valsts budžets

Finanšu ministrija 2018-07-05 2024-03-26 annually (once)

Piešķirtais de minimis atbalsts Latvijā

Finanšu ministrija 2019-12-27 2023-01-26 constantly

Approved projects of the EAA/Norway Grants 2014-2021

Finanšu ministrija 2021-03-08 2021-03-08 constantly updated

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu 2014.-2021. gada perioda...

Finanšu ministrija 2021-03-08 2021-03-08 constantly updated

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007. – 2013. gada...

Finanšu ministrija 2018-07-05 2019-10-07 daily

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada...

Finanšu ministrija 2018-07-05 2019-10-07 daily