11 datasets found

Dataset Organization Created Updated Frequency

Latvijas aizsargāto augu šķirņu valsts reģistrs

Valsts augu aizsardzības dienests 2023-10-10 2024-06-25 constantly

Augšņu agroķīmiskās izpētes rezultāti

Valsts augu aizsardzības dienests 2019-04-04 2024-06-14 annually (once)

Augnses oglekļa monitorings

Valsts augu aizsardzības dienests 2024-05-23 2024-05-23 irregular

Kūdraugsnes dziļrakumi

Valsts augu aizsardzības dienests 2024-05-23 2024-05-23 irregular

Augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas rezultātu apkopojums pa sugām

Valsts augu aizsardzības dienests 2023-12-29 2024-05-20 annually (once)

Augšņu monitoringa dati: Platones un Taurenes pagastu augsnes dziļrakumi

Valsts augu aizsardzības dienests 2024-03-14 2024-04-09 irregular

Konvencionālā pavairojamā materiāla izmantošana bioloģiskajā lauksaimniecībā...

Valsts augu aizsardzības dienests 2021-01-19 2024-01-08 annually (once)

Augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas rezultāti (pa veikšanas gadiem)

Valsts augu aizsardzības dienests 2021-03-09 2023-12-29 annually (once)

Kopsavilkums par sagatavoto sertificēto sēklu

Valsts augu aizsardzības dienests 2020-11-18 2023-11-16 annually (once)

Bioloģiskās lauksaimniecības sēklu datubāzes piedāvājumu kopsavilkums

Valsts augu aizsardzības dienests 2021-01-24 2023-11-15 annually (once)

Sēklaudzēšanas lauku platības

Valsts augu aizsardzības dienests 2021-01-18 2023-10-23 annually (once)