3 datasets found

Formats: CSV

Dataset Organization Created Updated Frequency

VTMEC rezultatīvie rādītāji - tiesu medicīnisko ekspertīžu ietvaros veiktās izpētes

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs 2021-06-28 2024-07-01 monthly (once)

VTMEC rezultatīvie rādītāji - tiesu medicīniskās ekspertīzes

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs 2021-06-28 2024-07-01 monthly (once)

Tiesu medicīniskajās ekspertīzēs noteiktie nāves cēloņi

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs 2021-06-28 2024-07-01 monthly (once)