Administratīvo lietu skaits

Dati par saņemto un izskatīto administratīvo lietu skaitu Administratīvajā rajona tiesā un Administratīvajā apgabaltiesā. Dati laika periodā no 2016. gada līdz 2020. gadam pieejami sadalījumā pa lietu kategorijām un tiesas. No 2021. gada pieejami dati par lietas saņemšanas datumi, izskatīšanas datumu, lietas izskatīšanas rezultātu, tiesnesi, tiesu un atbildētājiestādi.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Liga.Reinfelde@ta.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju