Administratīvo pārkāpumu statistika

Administratīvo pārkāpumu dati sniedz informāciju par Iepirkumu uzraudzības birojā uzsāktām resoriskām pārbaudēm un administratīvo pārkāpumu lietvedībām,kas uzsāktas uz iesnieguma pamata vai pēc Iepirkumu uzraudzības biroja iniciatīvas, par iespējamiem Publisko iepirkumu likuma, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma pārkāpumiem. Dati iegūti no Iepirkumu uzraudzības biroja Administratīvo sodu departamenta apkopotās informācijas. Rādītāju kopums sniedz vispārēju ieskatu par administratīvo pārkāpumu lietvedību un resorisko pārbaužu skaitu kopā, to uzsākšanas pamatiem, pieņemtajiem lēmumu veidiem, piemērotajiem soda veidiem un konstatētajiem administratīvajiem pārkāpumiem, izdalot tos pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pantiem.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi trīs mēnešos
Datu publicētāja struktūrvienība Informācijas departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Informācijas departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2020-05-18
Datu pēdējo izmaiņu datums 2022-07-20
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju