Latvijas administratīvo teritoriju karte

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/0b5279c2-acac-438f-9dd9-25d82e6834d8/resource/85aab9e3-a65a-42c0-ab8f-be249f96c58d/download/admterapdzviet.7z

Robežas ir attēlotas Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā, ko veido poligoni, kas sadalīti slāņos – novados, pagastos, pilsētās un ciemos

Ja esiet konstatējis, Jūsuprāt, neatbilstību Valsts zemes dienesta datos, aicinām par to informēt, aizpildot pieteikumu – https://pieteikumi.vzd.gov.lv . Lūdzam norādīt pieteikumā savu e-pastu, lai viena mēneša laikā saņemtu atbildi par aizpildīto pieteikumu.

Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Jūlijs 1, 2021
Izveidots nezināms
Formāts SHP
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts