Par 2018. gadu

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/e2d69c89-2f66-4ab3-bd40-ec9c6e2d4784/resource/c47d6626-fded-4213-8cc5-3b180868682f/download/adm_ter_platibas_2018.xlsx

No datu kopas abstrakcijas

Datu kopa satur statistiku par administratīvajām teritorijām un teritoriālā iedalījuma vienību platībām. ATVK – Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora kods....

Avots: Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību platības

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Februāris 15, 2019
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts