Latvijas Atvērto datu portāla apmeklējumu satisktika

Lapu skatījumu statistika no 01.06.2017. līdz 01.06.2019. Dati eksportēti no Google Analytics sadaļas "Pages".

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējā atjaunināšana Jūnijs 20, 2019, 14:39 (EEST)
Izveidots Jūnijs 1, 2018, 16:38 (EEST)
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2018-06-01
Datu pēdējo izmaiņu datums 2018-06-01
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju