Latvijas Atvērto datu portāla apmeklējumu statistika

Lapu skatījumu statistika no 01.06.2017. līdz 01.06.2019. Dati eksportēti no Google Analytics sadaļas "Pages".

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība Publisko pakalpojumu departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Publisko pakalpojumu departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2018-06-01
Datu pēdējo izmaiņu datums 2018-06-01
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju