Akadēmiskā personāla skaits pa amatiem augstākās izglītības iestādēs

Atskaitē attēloti dati par augstākās izglītības iestādēs esošā akadēmiskā personāla skaita sadalījumu pa amatiem (amati saskaņā ar Augstskolu likuma 27.pantu). Avots: Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS), operatīvie dati.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi pusgadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem ieva.grava@izm.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju