Ambulatoro apmeklējumu skaits pa aprūpes epizodes veidiem

Ārstniecības iestāžu apmeklējumu un epizožu skaits sadalījumā pa teritoriālajām nodaļām, ārstniecības iestādēm un ārstniecības personu specialitātēm

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi pusgadā
Datu publicētāja struktūrvienība Datu pārvaldības un analīzes nodaļa
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Datu pārvaldības un analīzes nodaļa
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2022-10-07
Datu pēdējo izmaiņu datums 2022-10-24
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju