Apkaimes

Pilsētu apkaimju robežas, kas papildinātas ar CSP statistisko datu publicēšanā izmantotajiem teritoriju kodiem. Rīgai izmantoti opendata.riga.lv savulaik publicētie dati, Valmierai pašvaldības sniegti dati (robežas lielākoties sakrīt ar NĪVKIS zemes vienību robežām 07.01.2020.). Pilsētu ārējās robežas atbilstoši situācijai 01.01.2022.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums nav zināms
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem info@csp.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2015-03-05
Datu pēdējo izmaiņu datums 2022-03-28
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju