Apstiprinātas arodslimības

Šī datu kopa satur informāciju par apstiprinātām arodslimībām un to slimnieku nodarbinātības nozari, sadalījumā pa gadiem. VDI veic darba vietu higiēniskos raksturojumus (DVHR) pēc arodārsta pieprasījuma, un balstoties uz informāciju tajos par darba vietas apstākļiem un vidi arodārsts var pieņemt lēmumu par apstiprinātu vai neapstiprinātu arodslimību. VDI no arodārsta par tā lēmumu saņem informāciju un uztur to uzskaitē. Arodārsts var pieņemt lēmumu par arodslimības gadījumu arī bez DVHR pieprasījuma, un par arodsaslimšanas gadījumu ziņot VDI. Lūdzam ņemt vērā to, ka dati kas ir jaunāki par 2 gadiem no to publicēšanas datuma joprojām ir operacionāli un var mainīties.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējā atjaunināšana Augusts 3, 2018, 15:04 (EEST)
Izveidots Jūlijs 31, 2018, 10:40 (EEST)
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju