Pirmreizēji apstiprināti arodslimnieki

Šī datu kopa satur informāciju par pirmreizēji apstiprinātiem arodslimniekiem, tajā skaitā: nodarbinātības nozari, profesiju, arodslimības grupu, arodslimību, un tās izraisītājfaktoru sadalījumā pa gadiem. VDI sastāda darba vietu higiēniskos raksturojumus (DVHR) pēc arodārsta pieprasījuma, un balstoties uz informāciju tajos par konkrētā darbinieka darba vietas apstākļiem un vidi arodārsts pieņem lēmumu apstiprināt vai neapstiprināt potenciālu arodsaslimšanu. VDI no arodārsta vai arodārstu komisijas par tās lēmumu saņem informāciju un uztur to uzskaitē. Arodārsts var pieņemt lēmumu par pirmreizēju arodsaslimšanas gadījumu arī bez DVHR pieprasījuma, un par arodsaslimšanas gadījumu ziņot VDI. Arodsaslimšanas gadījumi kas nav pirmreizēji vai gadījumi kad arodsaslimšanas statuss personai nav piešķirts VDI netiek paziņoti. Lūdzam ņemt vērā to, ka dati kas ir jaunāki par 2 gadiem no to publicēšanas datuma joprojām ir operacionāli un var mainīties.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem vdi@vdi.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2018-07-31
Datu pēdējo izmaiņu datums 2021-08-17
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju