Ar IKT jomu saistītās programmās studējošie ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/121ce838-3598-41f6-beba-93527b4ad5c4/resource/3af4e814-d1eb-4222-8cf1-bda6f56280d8/download/it_studentudati_datagov.xlsx

Ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) jomu saistītās programmās Latvijā studējošie laika posmā no 2009.-2019.gadam. Datos ir iekļautas koledžas, bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas, imatrikulēto, absolvējošo un studējošo skaits pa mācību gadiem.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Aprīlis 8, 2020
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts