Ārvalstīs dzīvojošo sadalījums pēc dzimšanas gada un valstiskās piederības

Dati satur statistisko informāciju no Iedzīvotāju reģistra par Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem, personām, kurām Latvijā piešķirts bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvais statuss vai Latvijas pagaidu aizsardzība un kuru dzīvesvietas adrese ir norādīta ārvalstī. Ārvalstī dzīvojošo personu skaita sadalījums ir pēc dzimšanas gada un noradītās valstiskās piederības. Dati tiek gatavoti divas reizes gadā uz 1. janvāri un 1. jūliju.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi pusgadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem atvertie.dati@pmlp.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2014-01-01
Datu pēdējo izmaiņu datums 2021-01-01
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju