NMP statistikas atvasinātie rādītāji

Izpildīti rezultatīvi izsaukumi ar visaugstāko un augstu prioritāti sadalījumā pa pagastiem, novadiem, pilsētām un atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajam, savlaicīgi izpildīti rezultatīvi izsaukumi ar visaugstāko un augstu prioritāti sadalījumā pa pagastiem, novadiem, pilsētām

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība Attīstības plānošanas departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Attīstības plānošanas departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2021-07-14
Datu pēdējo izmaiņu datums 2021-07-14
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju