NMP statistikas atvasinātie rādītāji pa pilsētām

Atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajam, savlaicīgi izpildītu rezultatīvu izsaukumu (t.i., tādi izsaukumi, kuru rezultātā tika sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība pacientam), ar visaugstāko un augstu prioritāti īpatsvars (%) viena gada laikā visās pilsētās, norādot administratīvi teritoriālās vienības nosaukumu

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība Attīstības plānošanas departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Attīstības plānošanas departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2023-06-19
Datu pēdējo izmaiņu datums 2023-06-19
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju