Administratīvo teritoriju, teritoriālo vienību un statistisko (NUTS 3) reģionu klasifikators

Informācija par administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību klasifikatoru publicēta https://www.csp.gov.lv/lv/klasifikacija/administrativo-teritoriju-un-teritoriala-iedalijuma-vienibu-klasifikators/administrativo-teritoriju-un-teritoriala-iedalijuma-vienibu-klasifikators, par statistiskajiem reģioniem - https://www.csp.gov.lv/lv/statistiskie-regioni.

Ietver izmaiņas no 2021. gada 1. jūlija.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem info@csp.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2000-03-09
Datu pēdējo izmaiņu datums 2021-06-22
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju