Administratīvo teritoriju, teritoriālo vienību un statistisko (NUTS 3) reģionu klasifikators

Informācija par administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru publicēta https://www.csp.gov.lv/lv/klasifikacija/administrativo-teritoriju-un-teritorialo-vienibu-klasifikators, par statistiskajiem reģioniem - https://www.csp.gov.lv/lv/statistiskie-regioni. Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību klasifikatora (ATVK) 2021. gada versijas projekts ir pašvaldību un novadu teritoriālā iedalījuma vienību kodu saraksts, kas ir izveidots saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 2020. gada 10. jūnija redakciju. Kodu pārejas tabula nodrošina spēkā esošās ATVK versijas sasaisti ar 2021. gada versijas projektu (ieskaitot 2021. gada 18. martā pieņemtos grozījumus, kas nosaka, ka Skultes pagasts tiek iekļauts Limbažu novadā).

Projekts tiks precizēts, kad Satversmes tiesa būs pieņēmusi un pasludinājusi spriedumus attiecībā uz visām pašvaldībām, kas apstrīdējušas Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem info@csb.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2000-03-09
Datu pēdējo izmaiņu datums 2011-11-05
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju