Administratīvo teritoriju, teritoriālo vienību un statistisko (NUTS 3) reģionu klasifikators

Informācija par administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību klasifikatoru publicēta https://www.csp.gov.lv/lv/klasifikacija/administrativo-teritoriju-un-teritoriala-iedalijuma-vienibu-klasifikators/administrativo-teritoriju-un-teritoriala-iedalijuma-vienibu-klasifikators, par statistiskajiem reģioniem - https://www.csp.gov.lv/lv/statistiskie-regioni.

Ietver izmaiņas no 2022. gada 1. jūlija.

Ģeneralizētas teritoriālo vienību robežas publicētas https://data.gov.lv/dati/dataset/robezas.

Neģeneralizētas aktuālās robežas publicētas https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/valsts-adresu-registra-informacijas-sistemas-atvertie-dati/resource/f539e8df-d4e4-4fc1-9f94-d25b662a4c38.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem info@csp.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2000-03-09
Datu pēdējo izmaiņu datums 2022-06-21
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju