Augšņu agroķīmiskās izpētes rezultāti 2017. gadā

Datu kopa ietver informāciju par 2017. gada augšņu agroķīmiskās izpētes rezultātiem lauksaimniecībā izmantojamā zemē un ietver tādus rādītājus kā kaļķojamās augsnes, to skaitā augsnes, kurām nepieciešama pamatkaļķošana; platības ar nepietiekamu organisko vielu saturu; platības ar ļoti zemu, zemu, vidēju, augstu un ļoti augstu fosfora un kālija saturu augsnē.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējā atjaunināšana Augusts 9, 2018, 10:49 (EEST)
Izveidots Augusts 2, 2018, 09:26 (EEST)
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju