Augšņu agroķīmiskās izpētes rezultāti 2018. gadā

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/e921096d-5190-454e-9726-8d904a240510/resource/67dd7fe6-a894-4762-ba74-76722e911a66/download/aai_2018.csv

Datu kopa ietver informāciju par 2018. gada augšņu agroķīmiskās izpētes rezultātiem lauksaimniecībā izmantojamā zemē un ietver tādus rādītājus kā kaļķojamās augsnes, to skaitā augsnes, kurām nepieciešama pamatkaļķošana; platības ar nepietiekamu organisko vielu saturu; platības ar ļoti zemu, zemu, vidēju, augstu un ļoti augstu fosfora un kālija saturu augsnē.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Marts 27, 2020
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts