Vismaz 18 gadus vecu pastāvīgo iedzīvotāju īpatsvars ar augstāko izglītību vai doktora grādu 1×1 km režģa šūnās

2000. un 2011. gadā tautas skaitīšanas dati ar labojumiem, metadati.

Kopš 2019. gada pēc reģistrētās dzīvesvietas, metadati.

Režģa pārklājums Latvijas teritorijai publicēts https://data.gov.lv/dati/dataset/rezgis.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem info@csb.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2015-02-26
Datu pēdējo izmaiņu datums 2020-05-15
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju