Augstumlīkņu ģeotelpiskie dati

AS "Latvijas valsts meži" ikvienam interesentam piedāvā brīvpieejas augstumlīkņu vektordatu slāni *.shp formātā. Augstumlīknes klāj gandrīz pusi Latvijas teritorijas (vairāk kā 32 900 km2), tās pilnībā sedz Kurzemi, lielāko daļu Zemgales, kā arī nelielu daļu Vidzemes un Latgales. Slānis satur informāciju par augstumlīknēm ar 2 metru soli. Dati sagatavoti automātiski, izmantojot zemes reljefa modeli ar 15 metru izšķirtspēju, kas veidots no LIDAR zemes punktu mākoņa (LĢIA 2013. - 2016. gada aerolāzerksenēšanas dati). Dati pieejami LAS - 2000.5 normālā augstuma sistēmā. Automātiski ģenerēti dati izteikti līdzenās zemes reljefa vietās veido cilpas, savienojot iespējami daudz vienādas vērtības augstumpunktus. Šādas cilpas augstumlīkņu datos vērojamas uz ūdeņiem, purvos un līdzenumos.

Līdz ko būs pieejami LĢIA aerolāzerksenēšanas dati par jaunām teritorijām, dati tiks papildināti.

Datu sagatavošanā izmantots: Digitālā zemes virsmas modeļa pamatdati © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2016

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem lvmgeo@lvm.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2017-10-02
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju