VDEĀVK uzskaitē esošo bērnu ar invaliditāti skaits sadalījumā pēc administratīvās teritorijas

Atlasīta informācija par bērniem ar invaliditāti, kuriem pārskata periodā ir spēkā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) lēmums par noteiktu invaliditāti. Statistikas dati tiek iegūti no labklājības informācijas sistēmas LabIS. Administratīvo teritoriju piesaista personas ar invaliditāti VDEĀVK datu bāzē norādītajai deklarētajai dzīvesvietai. Bērna vecumu nosaka uz pārskata perioda beigām vai uz personas miršanas datumu.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība Labklājības ministrija ITD
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Labklājības ministrija ITD
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2018-11-28
Datu pēdējo izmaiņu datums 2019-05-07
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Sazināties ar publicētāju