Berni_ar_invaliditati.xlsx

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/22ea49d8-ebc2-4a31-8f56-ba78a999594d/resource/d6813fc5-fe42-41ab-a1e2-1aa111ab5d77/download/berni_ar_invaliditati.xlsx

No datu kopas abstrakcijas

Atlasīta informācija par bērniem ar invaliditāti, kuriem pārskata periodā ir spēkā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) lēmums par noteiktu invaliditāti....

Avots: VDEĀVK uzskaitē esošo bērnu ar invaliditāti skaits sadalījumā pēc administratīvās teritorijas

Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Maijs 7, 2019
Izveidots nezināms
Formāts *.xlsx
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts PP gads – pārskata gads, par kuru sagatavota informācija. PP mēnesis-pārskata mēnesis, par kuru sagatavota informācija. ATVK kods – administratīvi teritoriālās vienības kods atbilstoši ATVK klasifikatoram. Pilsēta, novads – administratīvi teritoriālās vienības nosaukums. Bērni kopā – Bērni ar invaliditāti, kuriem pārskata periodā ir spēkā VDEĀVK lēmums. 0-6 gadi – Bērni ar invaliditāti, kuriem pārskata periodā ir spēkā VDEĀVK lēmums, un kuru vecums ir 0 līdz 6 gadi (ieskaitot). 7-9 gadi – Bērni ar invaliditāti, kuriem pārskata periodā ir spēkā VDEĀVK lēmums, un kuru vecums ir 7 līdz 9 gadi (ieskaitot). 10-12 gadi – Bērni ar invaliditāti, kuriem pārskata periodā ir spēkā VDEĀVK lēmums, un kuru vecums ir 10 līdz 12 gadi (ieskaitot). 13-15 gadi – Bērni ar invaliditāti, kuriem pārskata periodā ir spēkā VDEĀVK lēmums, un kuru vecums ir 13 līdz 15 gadi (ieskaitot). 16-17 gadi–Bērni ar invaliditāti, kuriem pārskata periodā ir spēkā VDEĀVK lēmums, un kuru vecums ir 16 līdz 18 gadi.