Grid_LV_1k_economic_activity_PUBLIC.csv

URL: https://www.csb.gov.lv/sites/default/files/tile/2017-04/Grid_LV_1k_economic_activity_PUBLIC.csv

No datu kopas abstrakcijas

Ekonomiskā aktivitāte 1×1 km režģa šūnās 01.03.2011.: darba meklētāju/bezdarbnieku īpatsvars 15–74 gadus vecu ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vidū. Dati veidoti, apstrādājot 2011. gada...

Avots: Ekonomiskā aktivitāte 1×1 km režģa šūnās 01.03.2011.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts