Bibliotēkas 2019

URL: http://opendata.kulturaskarte.lv/data/Bibliot%C4%93kas_2019.csv

2019.gada publiskie statistikas dati

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts