Sertificēto būvspeciālistu sertifikātu un darbības sfēru statusu izmaiņu vēsture

Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā ir pieejama informācija par būvspeciālistu, kuri var darboties būvniecības jomā reglamentētajā sfērā, sertifikātu un darbības sfēru statusu izmaiņu vēsturi. Informācija no https://bis.gov.lv Sertificēto būvspeciālistu sertifikātu un darbības sfēru statusu izmaiņu vēsture - datu kopā tiek iekļauta informācija par sertificēto būvspeciālistu sertifikātu un darbības sfēru/jomu lēmumiem, t.sk par pārkāpumu lēmumiem. Datu kopa satur šādus datus: 3.1. Būvspeciālista vārds; 3.2. Būvspeciālista uzvārds; 3.3. Sertifikāta numurs; 3.4. Veids - pazīme, par kādiem datiem ir ieraksts. Iespējamās vērtības ‘Sertifikāts’ un ‘Sfēra’; 3.5. Darbības sfēras numurs – ir tukšs, ja ieraksts ir par sertifikāta statusa vēsturi vai darbības jomu, kurai nav numurs; 3.6. Darbības sfēra/jomas nosaukums – ir tukšs, ja ieraksts ir par sertifikāta statusa vēsturi; 3.7. Statuss; 3.8. Statusa uzstādīšanas datums; 3.9. Pamatojums; 3.10. Lēmuma datums; 3.11. Lēmuma veids.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība Informācijas sistēmas departamenta Būvniecības informācijas sistēmu attīstības nodaļa
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Informācijas sistēmas departamenta Būvniecības informācijas sistēmu attīstības nodaļa
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2003-07-08
Datu pēdējo izmaiņu datums 2021-06-17
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju