buvkomersantu_statusu_izmainu_vesture_b8f8648e1 ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/e6a85fbe-9223-4cb3-a86e-91aaba0f0a26/resource/98717d85-d414-4d75-a191-86ae553904ce/download/buvkomersantu-statusu-izmainas-vesture-04.12.2021.csv

No datu kopas abstrakcijas

Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā ir pieejama informācija par būvkomersantu statusu izmaiņu vēsturi. Informācija no https://bis.gov.lv

Avots: Būvkomersantu statusu izmaiņu vēsture

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Decembris 4, 2021
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts