buvuznemumu_klasifikacijas_vesture_0b450af60cb2 ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/bf3107c3-4a16-4e27-828d-686ace6e5af7/resource/361c547a-e45a-4310-bf01-555d9484b215/download/buvuznemumu-klasifikacijas-vesture-31.07.2021.csv

No datu kopas abstrakcijas

Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā ir pieejama informācija par būvuzņēmumu klasifikācijas vēsturi. Informācija no https://bis.gov.lv

Avots: Būvuzņēmumu klasifikācijas vēsture

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Jūlijs 31, 2021
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts