informacija_par_buvkomersanta_darbibu_un_videjo ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/e1bca96c-f7d7-4b81-a2fc-57d4997cc682/resource/8fed1a70-6957-4401-8458-5d91ca69d71f/download/informacija-par-buvkomersanta-darbibu-un-videjo-buvnieciba-nodarbinato-skaitu-10.03.2020.csv

No datu kopas abstrakcijas

Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā ir pieejama informācija par būvkomersanta darbību un vidējo būvniecībā nodarbināto skaitu. Informācija no https://bis.gov.lv

Avots: Informācija par būvkomersanta darbību un vidējo būvniecībā nodarbināto skaitu

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Marts 10, 2020
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts