Sertificēto būvspeciālistu sertifikāti un darbības sfēras

Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā ir pieejama informācija par būvspeciālistiem, kuri var darboties būvniecības jomā reglamentētajā sfērā. Sertificēto būvspeciālistu sertifikāti un darbības sfēras. Informācija no https://bis.gov.lv Sertificēto būvspeciālistu sertifikātu un darbības sfēru saraksts - datu kopā tiek iekļauta informācija par visiem sertificētiem būvspeciālistiem, neatkarīgi no to sertifikātu un sfēru statusiem. Datu kopa satur šādus datus: 2.1. Vārds; 2.2. Uzvārds; 2.3. Sertifikāta numurs; 2.4. Sertifikāta piešķiršanas datums; 2.5. Sertifikāta aktuālais statuss; 2.6. Darbības sfēras numurs; 2.7. Darbības sfēras/jomas nosaukums; 2.8. Aktuālās atbildīgās sertificēšanas institūcijas nosaukums; 2.9. Aktuālās atbildīgās sertificēšanas institūcijas reģistrācijas numurs; 2.10. Sfēras piešķiršanas datums; 2.11. Sfēras aktuālais statuss.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība Informācijas sistēmas departamenta Būvniecības informācijas sistēmu attīstības nodaļa
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Informācijas sistēmas departamenta Būvniecības informācijas sistēmu attīstības nodaļa
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2003-08-07
Datu pēdējo izmaiņu datums 2021-06-17
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju