buvuznemumu_saraksts_cf285707e90538b416125107cc ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/916d8750-8ad8-4245-bf1a-82c1f4f5b44f/resource/528504c4-7391-4d92-9824-b94f38a7fc9c/download/buvuznemeju-saraksts-10.03.2020.csv

No datu kopas abstrakcijas

Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā ir pieejama informācija par komersantiem (būvuzņēmumiem), kuri var veikt komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā...

Avots: Būvuzņēmumu saraksts

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Marts 10, 2020
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts