Dati par būvju galveno lietošanas veidu

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/2c595ea6-f815-4ffc-998d-5e7ef60bbf58/resource/3cca6468-b765-4eed-b5a1-69edd58a7061/download/buvniecibas-procesa-iesaistito-buvju-galvenie-lietosanas-veidi-10.02.2021.csv

No datu kopas abstrakcijas

Būvniecības procesā iesaistīto būvju galvenie lietošanas veidi. Informācija no https://bis.gov.lv

Avots: Dati par būvju galveno lietošanas veidu

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Februāris 10, 2021
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts