Ciemu skaits

Datu kopa satur statistiku par administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienībām – ciemu skaitu.

  • Administratīvā teritorija – Latvijas teritoriālā iedalījuma vienība, kurā pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi.
  • Ciems –teritorija, kurā ir vai tiek plānota koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo cilvēki, ir izveidota attiecīga infrastruktūra un, kurai novada teritorijas plānojumā, ir noteikta robeža. Ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz pašvaldības teritorijas plānojumu.
  • Mazciems – vēsturiski izveidojusies apdzīvota vieta, kurai novada teritorijas plānojumā nav noteiktas robežas un kuras nosaukums ir iekļauts Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Vietvārdu datubāzē.

  • gada Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā novadu skaits Latvijā samazinājās no 110 uz 36.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem dati@vzd.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2017-01-10
Datu pēdējo izmaiņu datums 2021-07-15
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju