Civillietu skaits

Dati par saņemto un izskatīto civillietu skaitu tiesās sadalījumā pa civillietu kategorijām. 2021.gada dati pieejami pēc civillietu kategorijas, lietas paveida, lietas saņemšanas, izskatīšanas datuma, lietas izskatīšanas rezultāta, tiesneša u.c. parametriem. Dati par laika periodu no 2016. gada līdz 2020. gadam sadalīti pēc pirmās un otrās instances tiesām. Datu kopā nav ietvertas civillietas par saistību izpildi brīdinājuma kārtībā, saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu un nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšana un nekustamā īpašuma nostiprināšana uz piedzinēja vārda.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Liga.Reinfelde@ta.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju