COVID-19 pa administratīvajām teritorijām_new

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/e150cc9a-27c1-4920-a6c2-d20d10469873/resource/ba1fe21e-6308-491d-a4a0-27609122b441/download/covid_19_pa_adm_terit_new.csv

Admiistratīvo teritoriju iedalījums saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas stājas spēkā ar 2021. gada 1. jūliju.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Augusts 8, 2022
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts