COVID-19 pa administratīvajām teritorijām_new

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/e150cc9a-27c1-4920-a6c2-d20d10469873/resource/ba1fe21e-6308-491d-a4a0-27609122b441/download/covid_19_pa_adm_terit_new.csv

Administratīvo teritoriju iedalījums saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas stājas spēkā ar 2021. gada 1. jūliju.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Maijs 17, 2023
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts