COVID-19

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/f01ada0a-2e77-4a82-8ba2-09cf0cf90db3/resource/d499d2f0-b1ea-4ba2-9600-2c701b03bd4a/download/covid_19_izmeklejumi_rezultati.csv

Datums (Datums) - Datums, kurā laboratorijas sniegušas datus par testēto paraugu skaitu pēdējās 24 stundās. 29.02.2020. dati ir par laika periodā no 29.01.2020.-29.02.2020. testētajiem paraugiem.

TestuSkaits (Testu skaits) - Norāda veikto testu skaitu pēdējās 24 stundās.

ApstiprinataCOVID19InfekcijaSkaits (Apstiprināta COVID-19 infekcija) - Saņemto primāro ziņojumu/laboratorisko pārskatu skaits ar pozitīvu atradni.

Ipatsvars (Īpatsvars %) - Testu skaits, kuros laboratoriski apstiprināta COVID-19 infekcija/Veikto testu skaits / Attiecība procentos.

IzarstetoPacientuSkaits (Izārstēto pacientu skaits) – izārstētie pacienti: līdz 17. maijam - atbilstoši kontroles testēšanas algoritmam: https://spkc.gov.lv/upload/Aktualitates/2020/2019-nCoV/18.03.2020./2._pielikums_ambulatora_covid19_pacienta_kontroles_testanas_algoritms.pdf No 18. maija – atbilstoši kontroles testēšanas algoritmam: https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/valsts-apmaksatas-covid-19-ana1/kontroles-testesana

MirusoPersonuSkaits (Mirušo personu skaits) - Ziņojumu skaits par Covid-19 nāves gadījumiem, kas atbilst noteiktajiem kritērijiem. ApstiprinatiVecGr - personu skaits konkrētajā vecuma grupā, kurām apstiprināts COVID-19.

IzveselojusosSkaits (Izveseļojušos skaits) - cilvēku skaits, kuriem kopš pozitīva Covid-19 testa saņemšanas dienas ir pagājušas 14 dienas.

14DienuKumulativaSaslimstibaUz100000Iedzivotaju (14 dienu kumulatīvā saslimstība, uz 100000 iedzīvotāju) - 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem atspoguļo saslimstību ar Covid-19 infekciju pēdējās 14 dienās, izsakot to uz iedzīvotāju skaitu valstī. Iedzīvotāju skaits - Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Septembris 23, 2022
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts https://data.gov.lv/dati/dataset/f01ada0a-2e77-4a82-8ba2-09cf0cf90db3/resource/dc3bac3e-0330-427e-bfe0-8d5cb0cf9383/download/covid_19_izmeklejumi_rezultati_metadata.json