COVID19 vakcinācijas

Datu kopa satur informāciju par vakcināciju pret COVID19. Tajā ietverta informācija par vakcināciju veikušo ārstniecības iestādi, vakcinācijas datumu, vakcīnas preparātu, vakcinācijas posmu, vakcīnas kārtas numuru, preparāta daudzumu ml, vakcīnas ievadīšanas veids un indikācijām vakcinācijai. Dati tiek izgūti no E-Veselības vakcinācijas datu modeļa. Dati tiek apkopoti vienu reizi nedēļā, par iepriekšējo periodu. Ja vakcinācijas dati E-Veselības vakcinācijas datu modelī, tiek pievadīti vēlāk vai laboti, tad atjaunojot datus mainās iepriekšējo datumu rādītāji.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi nedēļā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem signe.sirova@vmnvd.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2021-01-06
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju