Statistikas datubāze

URL: https://csb.gov.lv/lv/statistika/db

No datu kopas abstrakcijas

Datubāze galvenokārt ar oficiālās statistikas programmas ietvaros publicētajiem rādītājiem.

Avots: Oficiālās statistikas datubāze

Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts HTML
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts