Darbinieku prasījumi

Darbinieku prasījumi, kas apmierināti no darbinieku prasījumu garantiju fonda.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība Pirmais uzraudzības departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Pirmais uzraudzības departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2019-06-20
Datu pēdējo izmaiņu datums 2019-09-23
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju