Darbinieku prasījumi 2009

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/647b8dd0-1ab4-4172-9569-d24164c6d5e8/resource/2b73080e-cb84-45d7-95ff-5aeb52ced51a/download/2009_830_1045.xls

Darbinieku prasījumi, kas 2009.gadā apmierināti no darbinieku prasījumu garantiju fonda atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra noteikumiem Nr.830 “Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtība” un Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1045 „Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas, apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksāšanas kārtība”

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Jūlijs 1, 2019
Izveidots nezināms
Formāts XLS
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts