Darbinieku prasījumi 2017

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/647b8dd0-1ab4-4172-9569-d24164c6d5e8/resource/3718a3be-06ad-45cd-969e-f2c7d441e68f/download/2017.csv

Darbinieku prasījumi, kas 2017.gadā apmierināti no darbinieku prasījumu garantiju fonda atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.995 „Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksas kārtība”

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Septembris 23, 2019
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts