Darbinieku prasījumi 2016 MKN995

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/647b8dd0-1ab4-4172-9569-d24164c6d5e8/resource/7f65a7f8-5e27-4510-8a56-df778b879d24/download/2016_995.csv

Darbinieku prasījumi, kas 2016.gadā apmierināti no darbinieku prasījumu garantiju fonda atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.995 „Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksas kārtība”

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Septembris 23, 2019
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts